Badanie poligraficzne to diagnostyka bezdechu sennego poza szpitalem. Badanie wykonujemy w ciągu jednej doby. Dużym atutem takiego rozwiązania jest możliwość komfortowego snu we własnym domu, we własnym łóżku, zgodnie z własnym rytmem dobowym. Aparat rejestruje parametry pulmonologiczne (oddechowe), jest łatwy w obsłudze. Mniejsza liczba fizycznie zainstalowanych czujników znacząco poprawia komfort badania.  Badania poligraficzne wykonywane sąRead More →

Terminem polisomnografii (PSG), określa się połączony zapis sygnałów pochodzących z elektroencefalografii (EEG), elektrokardiografii (EKG), elektromiografii (EMG), elektrookulografii (EOG) a także rejestrację saturacji, przepływu powietrza, ruchów mięśni oddechowych oraz pozycji w jakiej śpi pacjent. Rejestracja powyższych parametrów umożliwia  odnotowanie przypadków bezdechów wskazując w jakiej fazie snu miały miejsce i w jakiej pozycji pacjent sięRead More →

Jak wygląda terapia bezdechu sennego? Za złoty środek w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego uznaje się terapię za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, zwaną terapią PAP (positive airway pressure) lub CPAP (continuous positive airway pressure). Leczenie polega na wprowadzaniu do dróg oddechowych powietrza pod odpowiednim ciśnienieniem, tak aby zapobiegać zapadaniuRead More →